Skip to content Skip to footer

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Transport Towarowo-Osobowy Biuro Turystyczne „KRIS” Ryszard Mizera, ul. Nad Potokiem, nr 16B, 57-350 Kudowa-Zdrój, NIP: 8830007314.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie Polityką Bezpieczeństwa, opracowaną w oparciu o: Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Bezpośredni kontakt z administratorem danych osobowych dostępny jest pod adresem kontakt@kris-kudowa.pl

JAKI RODZAJ INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT MOŻEMY ZBIERAĆ I PRZETWARZAĆ?
O ile udostępniono nam dane dotyczące osoby, zbieramy i wykorzystujemy je w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji zawartych z Państwem umów, zarządzania zamówieniami oraz wystawiania faktur.

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM FIRMOM
Bez Twojej wyraźnej zgody, nie udostępniamy Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu.
Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktur wraz z dokumentami są przekazywane do biura rachunkowego i przechowywane przez okres 5 lat. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

POLITYKA WYSYŁANIA WIADOMOŚCI E-MAIL
Wyślemy do Ciebie e-mail tylko, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą. E-mail od nas możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet lub w ramach potwierdzenia zamówienia złożonego osobiście lub telefonicznie. Jeśli życzą sobie Państwo, wszystkie wiadomości wysyłane od nas mogą być zaszyfrowane, w tym celu należy odwiedzić nasze biuro i ustanowić indywidualne hasło.

WIZYTA W PUNKCIE SPRZEDAŻY
Zamawiając usługę lub wycenę osobiście możesz zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą niezbędne dla prawidłowej obsługi Twojego zamówienia. Taka sytuacja będzie miała miejsce szczególnie, jeśli oprócz zakupu naszych usług, zdecydujesz się skorzystać również z innych dodatkowo oferowanych przez nas usług, jak np. ubezpieczenia itp. Wtedy, poprosimy Cię o dodatkowe dane kontaktowe oraz Twój adres, które będą nam potrzebne do realizacji zamówienia.
Jeśli skontaktujesz się z jednym z naszych pracowników, możemy poprosić Cię o pewne informacje, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz. Będą one wykorzystane wyłącznie w tym celu. W określonych przypadkach, będziemy korzystać z usług firm trzecich, którym powierzymy Twoje dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy.

KONTAKT POPRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE
Mają państwo możliwość kontaktowania się z nami poprzez formularze kontaktowe, w związku z tym możemy zbierać informacje podane dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile takowe zostaną one podane. System może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). W niektórych wypadkach, możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu kontaktu handlowego lub informacyjnego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. do: tworzenia statystyk, utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), zachowania informacji o poleceniach usług. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, nie mnie jednak użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z administratorem podmioty. W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy usługę Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH?
Mają Państwo prawo odwołania w każdej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych ze skutkiem przyszłościowym.
Skasowanie zapamiętanych danych osobowych następuje przy odwołaniu Państwa zgody na ich przechowywanie, albo gdy ich znajomość nie jest już potrzebna do realizacji celu, dla którego je zapamiętano, lub też kiedy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych powodów ustawowych.